Εμπόριο-Βιομηχανία-Παροχή Υπηρεσιών
E-Business Solutions / Custom Software
Έρευνα & Νέες Τεχνολογίες
INS Retail
CRM
Wedge software - Συλλογή (Picking) με Data collector
ΑΠΟΓΡΑΦΗ Inventory
 
 
 
Εμπόριο-Βιομηχανία-Παροχή Υπηρεσιών

Συστήματα ERP

ERP Συστήματα με προϊόν αιχμής το ATLANTIS. Το ATLANTIS ERP  είναι το κορυφαίο σήμερα ελληνικό προϊόν Business Software. Συγκεντρώνει τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες ανάπτυξης και πλήθος τεχνικών καινοτομιών σε ένα ενιαίο ομοιογενές σύστημα. Με πλήρη επιχειρηματική ανάλυση και πρωτοποριακές δυνατότητες, το ATLANTIS ERP απευθύνεται σε μεγάλες βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

Αντίστοιχα, για επιχειρήσεις με μικρότερες ανάγκες η THINX διαθέτει το xLINE ERP, που τους εξασφαλίζει όλα τα πλεονεκτήματα της σύγχρονης τεχνολογίας με προσιτό κόστος και συντελεί στην οργάνωση των επιχειρηματικών λειτουργιών σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα.

Τυποποιημένες Εφαρμογές

Τυποποιημένες εφαρμογές Εμπορολογιστικής Διαχείρισης & Διαχείρισης Παραγωγής με βασικά προϊόντα το KEΦΑΛΑΙΟ (το πιο επιτυχημένο "γενικό" Εμπορολογιστικό πακέτο στην Ελλάδα).

Οι εφαρμογές αυτές μαζί με το PAYROLL (που ολοκληρώνει τη λογιστική μηχανογράφηση με πλήρη κάλυψη της μισθοδοτικής λειτουργίας) προσφέρουν ένα οργανωμένο μηχανογραφικό σύστημα πλήρως δοκιμασμένο και με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Για τη διαχείριση της μισθοδοσίας έχουν αναπτυχθεί οι εφαρμογές νέας τεχνολογίας ATLANTIS PAYROLL & xLINE PAYROLL, που συνεργάζεται άμεσα με το ATLANTIS ERP & xLINE ERP

Κλαδικές Εφαρμογές

Εκτενέστατη σειρά προϊόντων THINX για ειδικούς κλάδους με ειδική ανάλυση - ακριβώς για τους κλάδους αυτούς:
ATLANTIS color, ΚΕΦΑΛΑΙΟ color - για εμπορικές & παραγωγικές επιχειρήσεις ένδυσης - υπόδησης,
ΙNSPos      - ολοκληρωμένη μηχανογράφηση εντατικής λιανικής και σύνδεσης με ERP backOffice ,
ORDERMAN- ολοκληρωμένη μηχανογράφηση ασύρματης λήψης online παραγγελιών και σύνδεσης με backOffice 
STOREMAN- ολοκληρωμένη μηχανογράφηση διαχείρισης Αποθηκών. Picking, εκτύπωση εττικετών, δημιουργία παραστατικών και σύνδεσης με backOffice 
MOBILESALES- ολοκληρωμένη μηχανογράφηση πωλήσεων με χρήση φορητών τερματικών και σύνδεσης με backOffice 
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ - λύση για τροφοδότες πλοίων και άλλες.

Thinx Πληροφορική Τηλ.: 2310.638.010 Contact Privacy Term of Use Copyright
microsoft partner
cisco
OKI
e-commerce

 δείτε μας στο