Εμπόριο-Βιομηχανία-Παροχή Υπηρεσιών
E-Business Solutions / Custom Software
Έρευνα & Νέες Τεχνολογίες
INS Retail
CRM
Wedge software - Συλλογή (Picking) με Data collector
ΑΠΟΓΡΑΦΗ Inventory
 
 
 
INS Retail

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εντατικής λιανικής πώλησης καταστημάτων και αλυσίδων καταστημάτων

Η εφαρμογή INS RETAIL αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εντατικής λιανικής πώλησης τελευταίας τεχνολογίας, ανεπτυγμένο σε φιλικό για το χρήστη γραφικό περιβάλλον. Το κυριότερο προσόν της λύσης είναι η απλή και εύκολη χρήση του προγράμματος ακόμη και από μη εξειδικευμένο προσωπικό.

Καλύπτει ολοκληρωμένα τη διαχείριση των πολυκαταστημάτων και αλυσίδων καταστημάτων, εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική και σωστή λειτουργία τους.

Σε άμεση επικοινωνία με το εμπορικό κύκλωμα, διαχειρίζεται με ταχύτητα και αξιοπιστία απεριόριστο όγκο δεδομένων, προσαρμόζεται σε ειδικές απαιτήσεις με ευελιξία και συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν τα πολυκαταστήματα στους πελάτες τους.

Το INS RETAIL είναι ένα ανοικτό σύστημα αρχιτεκτονικής που αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες της σχεσιακής βάσης δεδομένων MS SQL.

Η τεχνολογία ανάπτυξής του επιτρέπει την άμεση σύνδεσή του και ανταλλαγή δεδομένων με ERP γνωστών κατασκευαστών π.χ. ATLANTIS της Altec .


Thinx Πληροφορική Τηλ.: 2310.638.010 Contact Privacy Term of Use Copyright
microsoft partner
cisco
OKI
e-commerce

 δείτε μας στο