Εμπόριο-Βιομηχανία-Παροχή Υπηρεσιών
E-Business Solutions / Custom Software
Έρευνα & Νέες Τεχνολογίες
INS Retail
CRM
Wedge software - Συλλογή (Picking) με Data collector
ΑΠΟΓΡΑΦΗ Inventory
 
 
 
CRM

Η βασική ανάγκη για άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών και η εκμετάλλευση ολόκληρης της αγοραστικής δύναμης της πελατειακής βάσης, προσεγγίζεται με επιτυχία από ολοκληρωμένες, αυτοματοποιημένες Λύσεις CRM.

Οι εφαρμογές CRM παρέχουν τη δυνατότητα στο προσωπικό των επιχειρήσεων για άμεση, διαβαθμισμένη, πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, με στόχο ο πελάτης να λαμβάνει επαγγελματική και προσωποποιημένη αντιμετώπιση.

Τα οφέλη, που προσκομίζουν οι επιχειρήσεις, είναι η αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού αλλά κυρίως η δημιουργία μιας ισχυρής και αποδοτικής σχέσης με τον πελάτη.

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια της επαφής με τον πελάτη, δημιουργούνται νέες ευκαιρίες προώθησης υπηρεσιών και προϊόντων ενώ με άλλες λειτουργίες των εφαρμογών δίδονται δυνατότητες ελέγχου πίστεως και ανίχνευσης προβληματικών πιστοδοτήσεων, στοιχεία για νέες αγορές και προϊόντα, αξιολόγησης της επιτυχίας των προσπαθειών marketing, στοιχεία για την κερδοφορία / αξιολόγηση του πελάτη σε βάθος χρόνου, ελέγχου του οργανισμού κλπ.

Στο ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης των σχέσεων του Πελάτη, με την χρήση μεγάλων Data Warehouses και τεχνικών Business Intelligence, Data Mining κλπ., η Τράπεζα, ο χρηματοοικονομικός οργανισμός, η Ασφαλιστική εταιρεία, η μεγάλη επιχείρηση, έχει την δυνατότητα να προβλέπει επισφάλειες, να αξιολογεί νέες δυνατότητες αξιοποίησης της σχέσης με τον πελάτη και να μεγιστοποιεί εν γένει το όφελός της αυξάνοντας την κερδοφορία και μειώνοντας τις απώλειές της.

Οι έμπειροι σύμβουλοι της THINX (Business & Technical) ακολουθώντας συγκεκριμμένες μεθοδολογίες μελετούν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών της και σχεδιάζουν και υλοποιούν ολοκληρωμένα συστήματα CRM. Η εργασία πραγματοποιείται σε συγκεκριμμένα μικρής διάρκειας στάδια επιτρέπεοντας έτσι στο πελάτη να έχει άμεση ανταπόδοση της επένδυσής του και ουσιαστική αυτοχρηματοδότηση του έργου. Ιδιαίτερη προσοχή λαμβάνεται στην δημιουργία δυναμικών και όχι στατικών συστημάτων που έχουν την δυνατότητα να ακολουθούν τις εξελισσόμενες ανάγκες του οργανισμού στα πλάισια της αγοράς που δραστηριοποιείται.

Thinx Πληροφορική Τηλ.: 2310.638.010 Contact Privacy Term of Use Copyright
microsoft partner
cisco
OKI
e-commerce

 δείτε μας στο