Εταιρική Ταυτότητα
Ιστορικοί Σταθμοί
Οργανόγραμμα
 
 
 
Εταιρική Ταυτότητα

Η THINX κατατάσσεται στις μεγαλύτερες εταιρίες παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής στην Β. Ελλάδα.

Επιχειρηματικός στόχος, η συγκρότηση ενός ισχυρού σχήματος , που με τη γνώση και την εμπειρία του παρέχει ολοκληρωμένες συνδυαστικές λύσεις, ανταποκρίνεται σε μεγάλα έργα, σχεδιάζει και παράγει εξειδικευμένα προϊόντα λογισμικού, εφοδιάζει τις επιχειρήσεις με εργαλεία, διαδικασίες, μεθόδους και πληροφορίες, που αποτελούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και δίνουν νέα προοπτική ανάπτυξης αυτών.

Αντικείμενο δραστηριότητας της THINX αποτελεί η παροχή εξοπλισμού, λογισμικού, δικτύων & επικοινωνιών, εκπαίδευσης & υπηρεσιών, μέσω ενός σχήματος που παρακολουθεί αδιάκοπα τις εξελίξεις στην αγορά Πληροφορικής.

Παρακολουθώντας συστηματικά τις ανάγκες της αγοράς και ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σε προϊόντα, η ΤΗΙΝΧ αποκτά οικονομικά μεγέθη που της δίνουν τη δυνατότητα επενδύσεων και κατ\'επέκταση δυνατότητα κάλυψης αναγκών των σύγχρονων επιχ/σεων.


Thinx Πληροφορική Τηλ.: 2310.638.010 Contact Privacy Term of Use Copyright
microsoft partner
cisco
OKI
e-commerce

 δείτε μας στο