Εταιρικά Δελτία Τύπου
Δελτία Τύπου Προϊόντων
 
 
 
Επιδοτούμενα προγράμματα

 
 
Επιδοτούμενα προγράμματα 17.08.2009
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  Αυγ 2009

1.    Ενίσχυση Επενδύσεων στη Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων
2.    Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ
3.    Τρία νέα Προγράμματα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων ύψους 180 εκατ. Ευρώ από το   
       Υπουργείο Ανάπτυξης
4.    Προδημοσίευση των Προγραμμάτων «Στηρίζω 2009», «Σύγχρονη Επιχείρηση 2009» και
       «Διαπιστευτείτε 2009»
5.    Ενίσχυση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων για τη Δημιουργία
       Διαδικτυακών Τόπων Προβολής και Συστημάτων Ηλεκτρονικών Κρατήσεων (digi-lodge)
6.    Δημιουργία – Υποστήριξη Νέων Καινοτόμων Επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης
       γνώσης (spin – off, spin - out)
7.    Σε εξέλιξη η υποβολή προτάσεων στα προγράμματα της Νεανικής και Γυναικείας
       Επιχειρηματικότητας
8.    Μετάθεση Ημερομηνίας Έναρξης Υποβολής για τα προγράμματα «Πράσινη Επιχείρηση
       2009», «Πράσινες Υποδομές 2009» και «Μετεγκατάσταση 2009»
9.    Συνεργασία στη Μαύρη Θάλασσα – ENPI CBC Black Sea (European Neighborhood and
       Partnership Instrument Cross-Border Co-operation)  
10.  Συνεργασία στη Μεσόγειο -  ENPI CBC MED (European Neighborhood and Partnership
       Instrument Cross-Border Co-operation)


Καλέστε στο 2310 638010 για πληροφορίες και βοήθεια

 
 

Thinx Πληροφορική Τηλ.: 2310.638.010 Contact Privacy Term of Use Copyright
microsoft partner
cisco
OKI
e-commerce

 δείτε μας στο