Σύστημα Διαχείρισης Έργων “WORKER”
Mobile Sales
Διαχείριση Ιατρικού Φακέλου Ασθενή
Σύστημα παραγγελιοληψίας
WMS - Warehouse managment
Εντατική Λιανική INSPOS
ERP
CRM Business II
Παραγγελιοληψια Πωλητών
Τυποποιημένο Λογισμικό
Μισθοδοσία - HRM
Κατασκευή λογισμικού
Εκπαίδευση
Business Consulting
Υποστήριξη SW
DEVOS - διαχείριση συσκευών & οχημάτων
Διαχείρισης καυσίμων "PetrolHouse"
Σύστημα διαχείρισης καυσίμων
ΕΛΑΤΗΡΙΑ, SW για κατασκευές ελατηρίων
Ιχνηλασιμότητα
CRM entry
Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου xvan
 
 
 
Κατασκευή λογισμικού

Αν και το υπάρχον τυποποιημένο λογισμικό τείνει να καλύψει σχεδόν όλες τις ανάγκες των επιχειρήσεων, υπάρχουν περιπτώσεις με πολύ εξειδικευμένες ανάγκες.
Γι’ αυτές τις περιπτώσεις, όπου το "έτοιμο λογισμικό" δεν καλύπτει τις ανάγκες σας, υπάρχει η δυνατότητα η ΤΗΙΝΧ να κατασκευάσει αυτό που θέλετε.

Η ΤΗΙΝΧ διαθέτει τους κατάλληλους τεχνικούς για να μελετήσουν, να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τις εφαρμογές που χρειάζεσθε.

Η ακολουθούμενη διαδικασία :

ü       Παρουσίαση της επιχείρησης και των περιλαμβανομένων διαδικασιών

ü       Μελέτη και δημιουργία αναλυτικών απαιτήσεων

ü       Συμφωνία επί των αναλυτικών απαιτήσεων

ü       Ανάλυση των αναλυτικών απαιτήσεων, συγγραφή ολοκληρωμένης λύσης και προσφοράς

ü       Συμφωνία επί της ολοκληρωμένης προσφοράς

ü       Ανάπτυξη

ü       Ελεγχοι και πιστοποίηση καλής λειτουργίας

ü       Εγκατάσταση

ü       Εκπαίδευση

ü       Υποστήριξη


Thinx Πληροφορική Τηλ.: 2310.638.010 Contact Privacy Term of Use Copyright
microsoft partner
cisco
OKI
e-commerce

 δείτε μας στο