Σύστημα Διαχείρισης Έργων “WORKER”
Σύστημα παραγγελιοληψίας
WMS - Warehouse managment
Εντατική Λιανική INSPOS
ERP
CRM Business II
Τυποποιημένο Λογισμικό
Μισθοδοσία - HRM
Κατασκευή λογισμικού
Εκπαίδευση
Business Consulting
Υποστήριξη SW
Παραγγελιοληψια Πωλητών
Διαχείρισης καυσίμων "PetrolHouse"
Σύστημα διαχείρισης καυσίμων
Ιχνηλασιμότητα
CRM entry
Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου xvan
DEVOS - διαχείριση συσκευών & οχημάτων
ΕΛΑΤΗΡΙΑ, SW για κατασκευές ελατηρίων
Mobile Sales
Διαχείριση Ιατρικού Φακέλου Ασθενή
 
 
 
Business Consulting

Απαραίτητο συστατικό για την επιτυχή επιλογή και εφαρμογή των λύσεων που διαθέτει μια εταιρεία στους πελάτες της, είναι η ικανότητα της να εντοπίζει ακριβώς τις επιχειρηματικές και επιχειρησιακές τους ανάγκες και να προσφέρει τις καταλληλότερες λύσεις, που εντάσσονται ομαλά και αρμονικά στις υφιστάμενες λειτουργίες του πελάτη ή και βοηθούν στην αναδιοργάνωσή τους με αποτελεσματικό και αποδοτικό για αυτόν τρόπο.

Η THINX διαθέτει μια ισχυρή ομάδα έμπειρων Επιχειρηματικών Συμβούλων, Διοίκησης, Οργάνωσης και Χρηματοοικονομικών που πλαισιώνουν τις λύσεις της και εγγυώνται την ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη εφαρμογή τους στον πελάτη. Η ομάδα των συμβούλων παρέχει ακόμη αυτόνομες συμβουλευτικές υπηρεσίες καλύπτοντας ένα μεγάλο φάσμα αναγκών της πελατείας που δεν συνδέεται απαραίτητα, άμεσα ή έμμεσα με τεχνολογία.

Ειδικότερα παρέχονται Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για:

 • Business Planning
 • Σχεδιασμός και Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Λειτουργιών
 • Διαχείριση Οργανωτικών και Λειτουργικών Αλλαγών
 • Δημιουργία Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου - Audit
 • Διαχείριση της Επιχειρηματικής Απόδοσης & Activity Based Costing
 • Project Management
 • Στρατηγική Πληροφορικής και Διοίκηση Έργων
 • Data Warehousing / Business Intelligence - Ολοκληρωμένη Διαχείριση Πελάτη (CRM)
 • Μελέτες Ασφάλειας
 • Disaster Recovery
 • Ανθρώπινο Δυναμικό - HR Consulting

Η επιτυχία της THINX στο τομέα των μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών έχει να κάνει με την ουσιαστική και ρεαλιστική προσέγγιση των θεμάτων που διερευνά και την εφαρμοσιμότητα των προτάσεων της. Αποφεύγοντας τις θεωρητικές προσεγγίσεις και αναφορές και επικεντρωνόμενη στην ουσία των δεδομένων προτείνονται πάντοτε εφαρμόσιμες και υλοποιήσιμες λύσεις που ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις των πελατών.


Thinx Πληροφορική Τηλ.: 2310.638.010 Contact Privacy Term of Use Copyright
microsoft partner
cisco
OKI
e-commerce

 δείτε μας στο