Σύστημα Διαχείρισης Έργων “WORKER”
Σύστημα παραγγελιοληψίας
WMS - Warehouse managment
Εντατική Λιανική INSPOS
ERP
CRM Business II
Τυποποιημένο Λογισμικό
Μισθοδοσία - HRM
Κατασκευή λογισμικού
Εκπαίδευση
Business Consulting
Υποστήριξη SW
Παραγγελιοληψια Πωλητών
Διαχείρισης καυσίμων "PetrolHouse"
Σύστημα διαχείρισης καυσίμων
Ιχνηλασιμότητα
CRM entry
Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου xvan
DEVOS - διαχείριση συσκευών & οχημάτων
ΕΛΑΤΗΡΙΑ, SW για κατασκευές ελατηρίων
Mobile Sales
Διαχείριση Ιατρικού Φακέλου Ασθενή
 
 
 
Υποστήριξη SW

H THINX διαθέτει πιστοποιημένο τμήμα υποστήριξης λογισμικού. Η πιστοποίηση παρέχεται από τους κατασκευαστές λογισμικού αλλά και από την TUV Hellas κατά το πρώτυπο ISO 9001:2000. Το υποστηριζόμενο λογισμικό είναι:

  • Εμπορικά προγράμματα
  • Λογιστικά προγράμματα 
  • Προγράμματα Μισθοδοσίας
  • Σύνθετα προγράμματα ERP
  • Προγράμματα CRM
  • Προγράμματα γραφείου (Office)
  • Λειτουργικά συστήματα Servers
  • Λειτουργικά συστήματα υπολογιστών
  • Προγράμματα ασφάλειας δεδομένων
  • Προγράμματα για απομακρυσμένη χρήση
  • Προγράμματα DTP και σχεδίασης

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες προσφέρονται και ON SITE (στην έδρα του πελάτη)

Οι υπηρεσίες προσφέρονται κατ\' αποκοπή ή μέσω Συμβολαίου υποστήριξης


Thinx Πληροφορική Τηλ.: 2310.638.010 Contact Privacy Term of Use Copyright
microsoft partner
cisco
OKI
e-commerce

 δείτε μας στο