Σύστημα Διαχείρισης Έργων “WORKER”
Σύστημα παραγγελιοληψίας
WMS - Warehouse managment
Εντατική Λιανική INSPOS
ERP
CRM Business II
Τυποποιημένο Λογισμικό
Μισθοδοσία - HRM
Κατασκευή λογισμικού
Εκπαίδευση
Business Consulting
Υποστήριξη SW
Παραγγελιοληψια Πωλητών
Διαχείρισης καυσίμων "PetrolHouse"
Σύστημα διαχείρισης καυσίμων
Ιχνηλασιμότητα
CRM entry
Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου xvan
DEVOS - διαχείριση συσκευών & οχημάτων
ΕΛΑΤΗΡΙΑ, SW για κατασκευές ελατηρίων
Mobile Sales
Διαχείριση Ιατρικού Φακέλου Ασθενή
 
 
 
Διαχείρισης καυσίμων "PetrolHouse"

 Σύστημα διαχείρισης  καυσίμων με  Atlantis ERP II και custom λύσης “PetrolHouse

 


 

 

Διαχείριση  Εγκαταστάσεων – Παρακολούθηση Μετρητών

Δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης Εγκαταστάσεων και Δεξαμενών ανά Εγκατάσταση. Επίσης είναι  δυνατή η αντιστοίχηση Αντλίας – Δεξαμενής και Μάνικας –Δεξαμενής , ανάλογα με το που είναι συνδεδεμένες οι αντλίες και οι μάνικες αντίστοιχα.

 


 


 

 

Η παραπάνω λειτουργία σε συνδυασμό με την καταγραφή στο πρόγραμμα των τιμών μετρητή αντλίας ανά ημερομηνία παρέχουν στον χρήστη του προγράμματος την δυνατότητα υπολογισμού ,σε μία δεδομένη στιγμή, των ποσοτήτων καυσίμου που διακινήθηκαν μέσω των αντλιών στις δεξαμενές.

 

Παρακολούθηση βαρδιών - Υπολογισμός Ταμείου

Πρόκειται για μία λειτουργία του συστήματος που αφορά τα πρατήρια λιανικής πώλησης. Ο χρήστης μπορεί να καταγράφει ανά ημερομηνία , βάρδια  και ανά πωλητή τις ενδείξεις κλεισίματος των μετρητών μανικών λιανικής πώλησης. Με βάση αυτές τις καταγραφές είναι δυνατός ο αυτόματος υπολογισμός ταμείου σε μία δοθείσα ημερομηνία.

 

 

 

 Εκτύπωση – Υπολογισμός Ταμείου ανά Πωλητή :
Παραστατικά πωλήσεων – αγορών

 

Το σύστημα καλύπτει όλες τις σημερινές απαιτήσεις σχετικά με την έκδοση παραστατικών λιανικής / χονδρικής .

 

Οι φόρμες καταχώρησης παραστατικών του Atlantis έχουν τροποποιηθεί κατάλληλα ώστε να δίνεται η δυνατότητα καταγραφής όλων των απαραίτητων στοιχείων.

 

 

Παραστατικά Πώλησης


 

Εκτυπώσεις


Το σύστημα βασιζόμενο στα παραστατικά Αγορών / πωλήσεων και στις καταχωρήσεις των τιμών μετρητή αντλίας / μάνικας υπολογίζει διάφορες εκτυπώσεις :

 

Διαφορά Λογιστικών – Πραγματικών ποσοτήτων : Συγκριτική αναφορά μεταξύ των ποσοτήτων που κόπηκαν στα παραστατικά και των ποσοτήτων που μετρήθηκαν στις αντλίες.

 

Διαφορές Μετρητών – Παραστατικών : Αναφορά των τιμών κλεισίματος μεταξύ δύο συνεχόμενων ημερομηνιών καθώς και σύγκριση της διαφοράς αυτών των δύο τιμών με την ποσότητα που κινήθηκε σύμφωνα με τα παραστατικά που κόπηκαν για την συγκεκριμένη αντλία

 

Καύσιμα κατά μετρητή αντλιών : Αναφορά των διαφορών των τιμών κλεισίματος των μετρητών αντλιών

 

Διαφορά Λογιστικών – Πραγματικών ποσοτήτων:

 


 

 

Διαφορές Μετρητών – Παραστατικών

 

 

Καύσιμα κατά μετρητή αντλιών

 και πολλές άλλες δυνατότητες.Thinx Πληροφορική Τηλ.: 2310.638.010 Contact Privacy Term of Use Copyright
microsoft partner
cisco
OKI
e-commerce

 δείτε μας στο