Σύστημα Διαχείρισης Έργων “WORKER”
Σύστημα παραγγελιοληψίας
WMS - Warehouse managment
Εντατική Λιανική INSPOS
ERP
CRM Business II
Τυποποιημένο Λογισμικό
Μισθοδοσία - HRM
Κατασκευή λογισμικού
Εκπαίδευση
Business Consulting
Υποστήριξη SW
Παραγγελιοληψια Πωλητών
Διαχείρισης καυσίμων "PetrolHouse"
Σύστημα διαχείρισης καυσίμων
Ιχνηλασιμότητα
CRM entry
Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου xvan
DEVOS - διαχείριση συσκευών & οχημάτων
ΕΛΑΤΗΡΙΑ, SW για κατασκευές ελατηρίων
Mobile Sales
Διαχείριση Ιατρικού Φακέλου Ασθενή
 
 
 
WMS - Warehouse managment

Εξελιγμένα και σύγχρονα πληροφοριακά σύστηματα διαχείρισης και βελτιστοποίησης κέντρων διανομής το οποίο καλύπτει όλες τις δραστηριότητες, όπως: παραλαβή εμπορευμάτων, απόθεση, διαχείριση αποθέματος, διεκπεραίωση παραγγελιών, ανατροφοδοσίες των θέσεων συλλογής από τις θέσεις stock, συλλογή και προετοιμασία αποστολής, απογραφή και οριστικοποίηση φόρτωσης. Αναλυτικότερα:


§        ASN Management (Αναμενόμενες Παραλαβές)
Η αναμενόμενη παραλαβή χρησιμεύει για τη καταχώρηση της αποστολής του προμηθευτή ώστε να εντοπίζονται τυχόν λάθη κατά την παραλαβή των ειδών στην αποθήκη.
 
 
§        Receipts (Παραλαβές)
Η παραλαβή των εμπορευμάτων γίνεται στις ράμπες, όπου τα εμπορεύματα ελέγχονται ως προς τα σχετικά έγγραφα και ταυτοποιούνται οι κωδικοί, οι ποσότητες, οι συσκευασίες και τα λοιπά στοιχεία του αποθέματος. Το σύστημα υποστηρίζει την έκδοση ετικετών γραμμωτού κώδικα (barcode).
 
§        Put-away (Απόθεση)
§        Sales Orders Management (ΔιεκπεραίωσηΠαραγγελιών)
Οι παραγγελίες μπορούν να καταχωρηθούν στο σύστημα χειροκίνητα ή να «κατέβουν» μέσω γέφυρας από ένα εξωτερικό εμπορικο-λογιστικό σύστημα του πελάτη, να διαχειριστούν και στη συνέχεια να ανατεθούν στους χειριστές προς εκτέλεση.
 
§        Picking (Συλλογή)
Υποστηρίζεται συλλογή ανά παραγγελία πελάτη η οποία μπορεί να εκτελεστεί με ασύρματα τερματικά (RF). Ο χρήστης σαρώνει (scanning) το barcode της ετικέτας του είδους που συλλέγει ή (σε περίπτωση έλλειψης barcode) καταχωρεί τον κωδικό του, και επιβεβαιώνει την ποσότητα που συνέλεξε αλλά και την θέση από την οποία το πήρε σαρώνοντας συνήθως ή πληκτρολογώντας το σχετικό κωδικό της θέσης αποθήκευσης.§        Quality Control (Ποιοτικός Έλεγχος)
Το σύστημα παρέχει την δυνατότητα για δέσμευση/αποδέσμευση αποθέματος για λόγους ποιοτικού ελέγχου, καραντίνας, αλλαγής τιμών κα.
 
§        Counting (Απογραφή)
Υποστηρίζεται απογραφή με ασύρματα τερματικά μεγιστοποιώντας έτσι την παραγωγικότητα του υπάρχοντος προσωπικού.
 
§        Returns (Επιστροφές)
Το σύστημα παρέχει την δυνατότητα καταχώρησης των επιστρεφομένων ποσοτήτων αλλά και των αιτιών για τις οποίες τα προϊόντα επεστράφησαν από πελάτες. Οι αιτίες προκαθορίζονται σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης.
 
§        Shipping (Φόρτωση)
Είναι το τελικό στάδιο προετοιμασίας των παραγγελιών το οποίο παρέχει τη δυνατότητα να οριστικοποιούμε την φόρτωση και συνεπώς να εξάγουμε το συγκεκριμένο απόθεμα από την αποθήκη.
Thinx Πληροφορική Τηλ.: 2310.638.010 Contact Privacy Term of Use Copyright
microsoft partner
cisco
OKI
e-commerce

 δείτε μας στο