Σύστημα Διαχείρισης Έργων “WORKER”
Σύστημα παραγγελιοληψίας
WMS - Warehouse managment
Εντατική Λιανική INSPOS
ERP
CRM Business II
Τυποποιημένο Λογισμικό
Μισθοδοσία - HRM
Κατασκευή λογισμικού
Εκπαίδευση
Business Consulting
Υποστήριξη SW
Παραγγελιοληψια Πωλητών
Διαχείρισης καυσίμων "PetrolHouse"
Σύστημα διαχείρισης καυσίμων
Ιχνηλασιμότητα
CRM entry
Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου xvan
DEVOS - διαχείριση συσκευών & οχημάτων
ΕΛΑΤΗΡΙΑ, SW για κατασκευές ελατηρίων
Mobile Sales
Διαχείριση Ιατρικού Φακέλου Ασθενή
 
 
 
Ιχνηλασιμότητα

Τι είναι ο ευρωπαϊκός κανονισμός  178/2002 :
Η σπουδαιότερη από τις πρωτοβουλίες που συστήθηκαν με τη Λευκή Βίβλο και η οποία αποτελεί το θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τα τρόφιμα.
Αποτελεί τη βάση για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας του ανθρώπου και των συμφερόντων του καταναλωτού. 
Εξασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
Καθιερώνει κοινές αρχές και ευθύνες, επιστημονικά τεκμηριωμένες, για την λήψη αποφάσεων σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων. 

Γιατί λογισμικό Ιχνηλασιμότητας ”Pointer” της ΤΗΙΝΧ :
Κάλυψη απαιτήσεων πελατών
Άμεση ενημέρωση πελατών και προμηθευτών σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, με την παροχή επαρκών και αξιόπιστων δεδομένων, έτσι ώστε να διευκολυνθεί ο ταχύτατος εντοπισμός της πηγής και της έκτασης του προβλήματος. 
Βελτίωση παραγωγικότητας
• Μείωση χειρόγραφων εντύπων και πρόληψη λαθών.
• Μείωση του κόστους ανάκλησης λόγω της στοχευμένης απόσυρσης.
• Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για το τρέχον απόθεμα Α’ υλών, ημιετοίμων και ετοίμων προϊόντων.
• Καλύτερη διαχείριση πόρων στον προγραμματισμό της παραγωγής.
• Υποστήριξη της ορθής λήψης αποφάσεων, μέσα από την πρόσβαση στα δεδομένα της παραγωγής σε πραγματικό χρόνο.
• Μείωση του χρόνου προετοιμασίας και εκτέλεσης φορτώσεων και μείωση του κόστους που προκύπτει από λανθασμένες τοποθετήσεις και αναζητήσεις εμπορευμάτων.

Διαχείριση ρίσκου
• Άμεση αντίδραση σε περιπτώσεις κρίσεων με δραματική μείωση του χρόνου εντοπισμού του προβλήματος.
• Τεκμηρίωση των θέσεων και ισχυρισμών της επιχείρησης για την ποιότητα του προϊόντος.
• Διασφάλιση της Ποιότητας των προϊόντων μέσα από την κάλυψη των απαιτήσεων των Προτύπων Ποιότητας και την αξιόπιστη καταγραφή των ποιοτικών ελέγχων.
• Δυνατότητα άμεσης και στοχευμένης ανάκλησης σε περιπτώσεις κρίσεων.
• Αντιμετώπιση του προβλήματος των απομιμίσεων προϊόντων.

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα 
• Αναπτύσεται, υλοποιείται και υποστηρίζεται από την THINX AE , εταιρία με 20ετή εμπειρία στο χώρο της μηχανογράφησης επιχειρήσεων.
• Είναι ενσωματωμένο στο Ατλαντίς ERP σας  και άρα έχετε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας.
• Είναι ενσωματωμένο στο Ατλαντίς ERP σας  και άρα δεν υπάρχουν προβλήματα ενημερώσεων ανάμεσα σε  εφαρμογές (κοινώς «γέφυρες»)
• Είναι ενσωματωμένο στο Ατλαντίς ERP σας  και άρα έχετε   υποστήριξη από μία εταιρεία. 
• Προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε παραγωγική επιχείρηση, όντας δομημένο σε διαφορετικές  αλλά συνεργαζόμενες  ενότητες . Δίνεται έτσι η δυνατότητα στην επιχείριση να επιλέξει αυτά που καλύπτουν τις δικές της συγκεκριμένες ανάγκες.
• Είναι ειδικά σχεδιασμένο τόσο για τους χειριστές μέσα στην παραγωγή όσο και για τα στελέχη διοίκησης.
• Παρέχει αξιόπιστη και σε πραγματικό χρόνο πληροφόρηση, δίνοντας στοιχεία για το «τι πραγματικά έγινε» στην παραγωγική διαδικασία και όχι για το «τι έπρεπε να γίνει».

Thinx Πληροφορική Τηλ.: 2310.638.010 Contact Privacy Term of Use Copyright
microsoft partner
cisco
OKI
e-commerce

 δείτε μας στο