Σύστημα Διαχείρισης Έργων “WORKER”
Σύστημα παραγγελιοληψίας
WMS - Warehouse managment
Εντατική Λιανική INSPOS
ERP
CRM Business II
Τυποποιημένο Λογισμικό
Μισθοδοσία - HRM
Κατασκευή λογισμικού
Εκπαίδευση
Business Consulting
Υποστήριξη SW
Παραγγελιοληψια Πωλητών
Διαχείρισης καυσίμων "PetrolHouse"
Σύστημα διαχείρισης καυσίμων
Ιχνηλασιμότητα
CRM entry
Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου xvan
DEVOS - διαχείριση συσκευών & οχημάτων
ΕΛΑΤΗΡΙΑ, SW για κατασκευές ελατηρίων
Mobile Sales
Διαχείριση Ιατρικού Φακέλου Ασθενή
 
 
 
DEVOS - διαχείριση συσκευών & οχημάτων

 


 

 

 

 DEVOS  

 

Σύστημα διαχείρισης συσκευών & οχημάτων  :

 

 Σταθερά στοιχεία οχημάτων και συσκευών

 Αποθήκη ανταλλακτικών


 Καταχώρηση αναλυτικών ανταλλακτικών και εργασιών

 Σύνδεση για online ενημέρωση Ατλαντις ERP (optional)

 Υπενθυμίσεις  (alerts) για service & λοιπές

  Εκτυπώσεις + Report generator

 


Thinx Πληροφορική Τηλ.: 2310.638.010 Contact Privacy Term of Use Copyright
microsoft partner
cisco
OKI
e-commerce

 δείτε μας στο