Σύστημα Διαχείρισης Έργων “WORKER”
Σύστημα παραγγελιοληψίας
WMS - Warehouse managment
Εντατική Λιανική INSPOS
ERP
CRM Business II
Τυποποιημένο Λογισμικό
Μισθοδοσία - HRM
Κατασκευή λογισμικού
Εκπαίδευση
Business Consulting
Υποστήριξη SW
Παραγγελιοληψια Πωλητών
Διαχείρισης καυσίμων "PetrolHouse"
Σύστημα διαχείρισης καυσίμων
Ιχνηλασιμότητα
CRM entry
Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου xvan
DEVOS - διαχείριση συσκευών & οχημάτων
ΕΛΑΤΗΡΙΑ, SW για κατασκευές ελατηρίων
Mobile Sales
Διαχείριση Ιατρικού Φακέλου Ασθενή
 
 
 
ΕΛΑΤΗΡΙΑ, SW για κατασκευές ελατηρίων

ELK

Πρόγραμμα για κατασκευαστές ελατηρίων

        §  ΕΛΞΕΩΣ

o   Κανονικό ή αντίστροφο υπολογισμό

      §  ΠΙΕΣΕΩΣ

o   Κανονικό ή αντίστροφο υπολογισμό


 Με αναφορά σε πελάτη, παράγει βάσει στοιχείων υπολογισμού όπως:

            Διάμετρος σύρματος ελατηρίου

            Εξωτερική διάμετρος ελατηρίου

            Μήκος σώματος ελατηρίου

Υλικό σύρματος

Τιμή μονάδος


κόστος  ελατηρίου και λοιπά στοιχεία υπολογισμού για το ελατήριο
Thinx Πληροφορική Τηλ.: 2310.638.010 Contact Privacy Term of Use Copyright
microsoft partner
cisco
OKI
e-commerce

 δείτε μας στο