Σύστημα Διαχείρισης Έργων “WORKER”
Σύστημα παραγγελιοληψίας
WMS - Warehouse managment
Εντατική Λιανική INSPOS
ERP
CRM Business II
Τυποποιημένο Λογισμικό
Μισθοδοσία - HRM
Κατασκευή λογισμικού
Εκπαίδευση
Business Consulting
Υποστήριξη SW
Παραγγελιοληψια Πωλητών
Διαχείρισης καυσίμων "PetrolHouse"
Σύστημα διαχείρισης καυσίμων
Ιχνηλασιμότητα
CRM entry
Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου xvan
DEVOS - διαχείριση συσκευών & οχημάτων
ΕΛΑΤΗΡΙΑ, SW για κατασκευές ελατηρίων
Mobile Sales
Διαχείριση Ιατρικού Φακέλου Ασθενή
 
 
 
Mobile Sales

  

Mobile Sales  -  SFA

Σκοπός της λύσης είναι η βελτίωση των επιχειρηματικών  διαδικασιών, η  ανάπτυξη  ηλεκτρονικού  ελέγχου των πωλήσεων  από άκρο έως άκρο και με σκοπό οι επιχειρήσεις να επιτύχουν πλήρη ολοκλήρωση στο e-Business περιβάλλον τους.

Η τεχνολογία των φορητών συσκευών (smartphones, tablets) έχει φτάσει πλέον σε τέτοιο σημείο, ώστε να μπορούμε να μιλάμε για πλήρως λειτουργικές εφαρμογές σε mobile περιβάλλον. 


Η λύση περιλαμβάνει: 

Παραγγελιοληψία

Merchandising

Καρτέλες Πελατών

Ταμείου

Στατιστικής Πωλήσεων

Παγίων

Sell Out

Ερωτηματολόγια

και πολλά άλλαThinx Πληροφορική Τηλ.: 2310.638.010 Contact Privacy Term of Use Copyright
microsoft partner
cisco
OKI
e-commerce

 δείτε μας στο