Σύστημα Διαχείρισης Έργων “WORKER”
Σύστημα παραγγελιοληψίας
WMS - Warehouse managment
Εντατική Λιανική INSPOS
ERP
CRM Business II
Τυποποιημένο Λογισμικό
Μισθοδοσία - HRM
Κατασκευή λογισμικού
Εκπαίδευση
Business Consulting
Υποστήριξη SW
Παραγγελιοληψια Πωλητών
Διαχείρισης καυσίμων "PetrolHouse"
Σύστημα διαχείρισης καυσίμων
Ιχνηλασιμότητα
CRM entry
Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου xvan
DEVOS - διαχείριση συσκευών & οχημάτων
ΕΛΑΤΗΡΙΑ, SW για κατασκευές ελατηρίων
Mobile Sales
Διαχείριση Ιατρικού Φακέλου Ασθενή
 
 
 
ERP

>> Atlantis ERP 
Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για μεγάλες εμπορικές & βιομηχανικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και οργανισμούς ιδιωτικού & δημοσίου τομέα

Το πληροφοριακό σύστημα μιας επιχείρησης αποτελεί στρατηγική επιλογή της. Δημιουργεί υποδομή και παρέχει εργαλεία που στηρίζουν την ανταγωνιστικότητα και τη μακρόχρονη ανάπτυξή της.

Η πρωτοποριακή οικογένεια ανοικτών εφαρμογών πληροφορικής ATLANTIS ERP ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις μεγάλων επιχειρήσεων, ομίλων και πολυεθνικών εταιριών, με άμεσα και συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Με οργανωμένες υπηρεσίες που στοχεύουν στο αποτέλεσμα και τη μοναδική τεχνολογία ανάπτυξης εφαρμογών Altec Software της THINX, το ATLANTIS ERP προσομοιώνει και διευκολύνει τις λειτουργικές διαδικασίες και στηρίζει την οργανωτική δομή των επιχειρήσεων.

Ενσωματώνοντας όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις, το ATLANTIS E.R.P. ενημερώνει για τα αποτελέσματα κάθε δραστηριότητας, υποδεικνύει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και υποστηρίζει ουσιαστικά κάθε διοικητική απόφαση σε όλα τα επίπεδα.

Το πληροφοριακό αυτό σύστημα παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα άμεσης σύνδεσης με το ATLANTIS PAYROLL για τη δημιουργία μιας ενιαίας μηχανογραφικής λύσης.

>> Atlantis ERP / Auto
Eιδική έκδοση της εφαρμογής Atlantis ERP

Η ειδική έκδοση της εφαρμογής UNISOFT ATLANTIS ERP / Auto δημιουργήθηκε για την ολοκληρωμένη κάλυψη των λειτουργιών και απαιτήσεων πληροφόρησης της αγοράς εμπορίας & παροχής υπηρεσιών service αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, ανταλλακτικών. Το ATLANTIS ERP / Auto περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες του συστήματος ATLANTIS ERP και ενσωματώνει επιπλέον ενότητες που υποστηρίζουν τις ειδικές διαχειρίσεις που απαιτεί η αγορά αυτοκινήτου όπως:

  • Διαχείριση Ειδών - Αυτοκίνητο

  • Διαχείριση Service

  • Διαχείριση Αποθεμάτων, Αγορών - Πωλήσεων - Ανταλλακτικών

  • Χρηματοοικονομική Διαχείριση

Η εφαρμογή ATLANTIS ERP / Auto παρέχει την απαραίτητη υποδομή η οποία διευκολύνει την καθημερινή λειτουργία και διαχείριση της επιχείρησης, στηρίζοντας ουσιαστικά την ανάπτυξη και την κερδοφορία της.

>> Atlantis entry  ERP
Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την μικρομεσαία αγορά

Το πληροφοριακό σύστημα κάθε επιχείρησης αποτελεί στρατηγική επιλογή. Η αναβάθμισή του σε ένα σύγχρονο σύστημα βασίζεται στην εμπειρία προηγούμενης πρακτικής, καθώς και σε συγκεκριμένες απαιτήσεις και στόχους.

Το νέο πληροφοριακό σύστημα Atlantis entry ERP ανταποκρίνεται με πληρότητα στις απαιτήσεις για ενιαία διαχείριση όλων των δεδομένων της επιχείρησης και καλύπτει άμεσα και αποτελεσματικά την ανάγκη ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων και απομακρυσμένων σημείων πώλησης και παραγωγής.

  • Διαχειρίζεται αξιόπιστα απεριόριστο όγκο δεδομένων και πληροφοριών, ανεξάρτητα από την πηγή τους

  • Αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα της επιχείρησης, με τις λεπτομέρειες και τις ιδιαιτερότητές της, την αληθινή διάρθρωση, την οργανωτική δομή και τις προοπτικές της

  • Αποτελεί ένα δυνατό μηχανισμό πληροφόρησης που οδηγεί σε σωστές αποφάσεις σε κάθε επίπεδο και βοηθά στην εκτέλεσή τους

  • Αποτελεί εργαλείο δημιουργίας διαδικασιών που υποστηρίζουν τις συνολικές λειτουργίες της επιχείρησης

Η οικογένεια εφαρμογών ERP ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις επιχειρήσεων και ομίλων, με άμεσα και συγκεκριμένα αποτελέσματα συμβάλλοντας με τον καλύτερο τρόπο στη δημιουργία υποδομής και την αξιοποίηση εργαλείων που ενθαρρύνουν την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη στα επόμενα χρόνια.


Σχετικά αρχεία
Παρουσίαση του νέου ATLANTIS
Παρουσίαση του νέου συστήματος στατιστικών Sales Analyzer

Thinx Πληροφορική Τηλ.: 2310.638.010 Contact Privacy Term of Use Copyright
microsoft partner
cisco
OKI
e-commerce

 δείτε μας στο