Σύστημα Διαχείρισης Έργων “WORKER”
Σύστημα παραγγελιοληψίας
WMS - Warehouse managment
Εντατική Λιανική INSPOS
ERP
CRM Business II
Τυποποιημένο Λογισμικό
Μισθοδοσία - HRM
Κατασκευή λογισμικού
Εκπαίδευση
Business Consulting
Υποστήριξη SW
Παραγγελιοληψια Πωλητών
Διαχείρισης καυσίμων "PetrolHouse"
Σύστημα διαχείρισης καυσίμων
Ιχνηλασιμότητα
CRM entry
Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου xvan
DEVOS - διαχείριση συσκευών & οχημάτων
ΕΛΑΤΗΡΙΑ, SW για κατασκευές ελατηρίων
Mobile Sales
Διαχείριση Ιατρικού Φακέλου Ασθενή
 
 
 
CRM Business II

Ελληνικό CRM νέας γενιάς:
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
CRM Business II

Πωλήσεις

 • Διαχείριση Παραστατικών Πώλησης
 • Τιμολογιακές Πολιτικές
 • Έξοδα Πωλήσεων
 • Κοστολόγηση πωλήσεων
 • Παραστατικά Διακίνησης
 • Διαχείριση Παραγγελιών Πελατών
 • Προσφορές Πελατών
 • Ανάλυση Πωλήσεων
 • Διαχείριση Πωλητών
 • Διαχείριση Αντιπροσώπων
 • Κοστολόγηση Παραγγελιών
 • Παραστατικά Παροχής

 Αγορές

 • Διαχείριση Παραγγελιών & Παραστατικών Αγοράς
 • Διαχείριση Παραγγελιών Προμηθευτών
 • Φάκελοι Εισαγωγών
 • Προσφορές Προμηθευτών
 • Πίνακες Έρευνας Αγοράς

 

Αποθήκη

 • Διαχείριση & Ελεγχος Αποθεμάτων – Ειδών
 • Οικονομική Εικόνα Αποθεμάτων – Ειδών
 • Παραστατικά Κινήσεων
 • Αντίστοιχοι Κωδικοί Ειδών
 • Αποτίμηση Αποθεμάτων
 • Κόστος πωληθέντων ανά Παραστατικό πώλησης
 • Εναλλακτικά Κωδικολόγια 
 • Τιμοκατάλογοι Ειδών

 

Χρηματοοικονομική Διαχείριση

 • Πελάτες – Χρεώστες
 • Προμηθευτές – Πιστωτές
 • Διαχείριση Τραπεζών & Τραπεζικοί Λογαριασμοί
 • Εισπράξεις / Πληρωμές
 • Αξιόγραφα
 • Λοιπές Συναλλαγές Προμηθευτών & Πελατών
 • Λοιπά Ταμεία Μετρητών
 • Διαχείριση Ξένου Νομίσματος
 • Ανάλυση Εξόφλησης Πελατών / Προμηθευτών

 

Διαχείριση Τηλεφωνικού κέντρου

 • Αρχείο Τηλεφωνικών Κλήσεων  Καρτέλα τηλεφωνικών κλήσεων

 

Διαχείριση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

 • Αρχείο e-Mails Συγχρονισμός με e-mail χρήστη Καρτέλα e-mails   

 

Διαχείριση Proxy Server

 • Αρχείο Κλήσεων , Καρτέλα κλήσεων ανά χρήστη

καλέσετε 2310 638 010 
για μια παρουσίαση στον χώρο σαςThinx Πληροφορική Τηλ.: 2310.638.010 Contact Privacy Term of Use Copyright
microsoft partner
cisco
OKI
e-commerce

 δείτε μας στο